ÇEVRE & DOĞA ALÜMİNYUM

Hepimiz için önemli olan çevre ve biz


DOĞA ALÜMİNYUM, çevresel sorumluluklarının bilincinde; ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyata kadar geçen tüm aşamalarda, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler uygulamaktadır. DOĞA ALÜMİNYUM tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla;
  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymayı,
  • Doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
  • Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı,
  • Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
  • Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi,
  • Yeni yatırımlarda çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,ilke edinmiştir.

GERİ DÖNÜŞÜM DESTEK

MEVZUATA UYUM

ÇEVRE KRİTERLERİNE DİKKAT

ÇEVRECİ YATIRIMLAR