KANATLI ASLAN HAKKINDA

Firmamızın logosu ve anlamı


Aslan, Kahramanmaraş ilimizin tarihindeki temsili simgesi olup temeli ise cesaret gücün kudretin kişiliğin simgesidir. Tam anlamıyla Maraşın  kahramanlık ünvanı’nın temsilidir. Kanatları ise yırtıcı kuş Selçuklu ve eski türk soylarının kuş olup uçmak ifadesinin gökyüzündeki gücün yükselişin simgeleri haline gelmiştir.

Türk kültüründe aslana ayrı bir önem verilmiş, hatta padişahlara bu isimler verilmiştir. (Alpaslan, Kılıçarslan) Burada daha çok gücün sembolüdür.
Anıtkabir yolunun sağ ve sol tarafında 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Bunlar 24 Türk boyunu simgelemektedir. Yatan aslan sembolü barışı temsil etmektedir.

Türkler arasında aslan  alplik, yiğitlik, hükümdarlık sembolü olarak da kullanılmıştır.

Bir çok Türk devletinde Hükümdar isimlerinde aslana rastlanır. Sebebi onun sembolizmi sebebiyle hükümdara yaraşır bir hayvan olarak kabul edilmesidir.

Aslan Hz.Ali’nin de sembolüdür. Lakabı Haydar, sanı Esedullah (Allah’ın Aslanı)
Mitra inancının İslamiyetteki izi olarak da görülür.
İslamiyetten sonra minyatürlerde barışın, huzurun, adaletin, mutluluğun simgesi olarak kullanılır.

Hititlerde güç,  cesaret, güven ve liderliğin sembolüdür. Kendi kişiliklerine örnek olabilecek bu hayvanın seçilmesi anlamlıdır.  Zira aslan hayvanlar içinde en kuvvetli olanlarındandır.

Aslan sembolü tarih boyunca birçok milletin simgesi olmuştur.
Aslan sembollerine, kabartmalarına ve heykellerine en fazla rastlanan bölge Anadolu’dur.  Anadolu’da aslan sembolünü en fazla kullanmış uygarlıklar Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular ve Selçuklular’dır.

Anadolu’da kanatlı aslan-insan sfenksine de rastlanır.

Aslan sembolü,  insan için, her şeyden önce gücün, kudretin, hükümdarlığın, asaletin ve cesaretin sembolüdür.

Arslan sembolü, ulvi anlamda kullanıldığında genellikle, Yüksek İdare Mekanizması’nın hükümdarlığını, egemenliğini, iktidarın, kudretini ve yeryüzündeki icra gücünü simgelemektedir.